როგორ შევქმნათ სტუმრების სია, მივანიჭოთ მაგიდის ნომრები